Een krachtige groepsvisualisatie met healing voor heling in het Vrouwencollectief wereldwijd.
Er kunnen zoveel verschillen zijn in onze levens, culturen, religies, landen, relaties en levens… In essentie zijn we Vrouw.
En heb je in jouw lijf je eigen tempel van veerkracht en creatie, je baarmoeder.
Laten we de diepgaande verbondenheid eren die ons als zussen bijeenbrengt, grenzen en barrières overstijgend. Samen bezitten we de kracht om de wonden te helen die onze collectieve ziel teisteren.
Omarm de schoonheid van jouw bestaan, want binnen in jou ligt het universum zelf. Sta rechtop, weet dat je niet alleen bent, want we zijn verenigd in geest en doel.
Laten we elkaars dromen koesteren, elkaars overwinningen vieren en elkaars lasten verlichten. Samen zijn we een onstuitbare kracht, in staat om een wereld te vormen waarin elke vrouw straalt met haar eigen unieke licht.
Praktische info:
8 maart 2024
Zoom-call 20.00 uur tot 21.00 uur
Kosten: gratis

Aanmelden voor de Internationale Vrouwendag 8 maart 2024

To the extraordinary women of the world, across diverse cultures, lands, and beliefs,
In the tapestry of our lives, we are woven together by the sacred thread of womanhood. Despite the myriad differences that color our existence, our essence remains unchanged. Within each of us lies a sanctuary, a temple of strength and resilience – our womb, a vessel of life and creation.
Let us honor the profound interconnectedness that binds us together as sisters, transcending borders and boundaries. Together, we possess the power to heal the wounds that afflict our collective soul.
Embrace the beauty of your being, for within you lies the universe itself. Stand tall, knowing that you are not alone, for we are united in spirit and purpose.
May we nurture each other’s dreams, celebrate each other’s victories, and lift each other’s burdens. Together, we are an unstoppable force, capable of shaping a world where every woman shines bright with her own unique light.
Practical info:
When: 8 march 2024
Time: 20 – 21 pm CET
Zoomcall + replay
Costs: free

Aanmelden voor de Internationale Vrouwendag 8 maart 2024

Signing up for the women’s healing

Scroll naar boven